Våra avdelningar

På Asplyckan har vi två olika avdelningar kallade Spiran och Kronan. På Kronan går de lite mindre barnen, och på Spiran de lite äldre. Båda två drivs av vår fantastiska personal.

En vanlig dag på Asplyckan

Morgon

Gemensam öppning utomhus när vädret tillåter och barnen lämnas oftast utomhus efter kl. 7.30 på morgonen, utom för de allra tidigaste lämnade barnen. Vid behov före kl 7.00, lämnas barnen inomhus för att kunna äta ett tidigt morgonmål.

Ca kl 8.30 – Morgonmål/ förstärkt fruktstund
9.00 – Aktiviteter/arbetspass
11.15 – Lunch
12.00 – Sova/vila för de yngre. Bokläsning för de äldre
14.15 – Mellanmål
Eftermiddagen

Eftermiddagen kan vara inomhus eller utomhus beroende på väder, men oftast är vi utomhus efter kl. 16.00, tills sista barnet/barnen går och förskolan stänger för dagen!

Öppettider

Förskolans öppettider anpassas efter vårdnadshavarnas behov utefter arbetstider/annat. Vi följer Alingsås kommuns ram-tider för förskola, vilket innebär 06.00-18.30 alla helgfria vardagar med undantag för midsommarafton, julafton och nyårsafton. Schema lämnas/läggs in i förskolans Tyra-app, för minst 14 dagar framåt, för att på bästa sätt anpassa personalen schema och skapa bästa förutsättningar i barngrupperna. Vid behov av förändringar inom 14 dagars framförhållning, kontaktas rektor.

Avdelningen Kronan

På Kronan går 12 barn mellan 1-3 år. Fokus läggs vid rutiner och trygghet där anknytning och mötet med det lilla barnet är det som prioriteras. Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga och lära sig färdigheter som underlättar för dem i vardagen, t.ex. att klä på sig själva, klara av måltidens alla moment eller att sköta hygienen på ett lustfyllt sätt, allt med stöd från montessoriutbildade pedagoger.

Avdelningen Spiran

På Spiran går 23 barn mellan 3-6 år. Genom den väl förberedda och anpassade montessoriavdelningen utvecklas barnen att enkelt klara av att utföra saker självständigt under dagen. Vi utgår ifrån varje barns behov och hjälper dem att utveckla sina förmågor genom materielen och våra olika aktiviteter under veckan.

Utemiljön

Vår fina utemiljö bjuder in till lek och kreativitet året runt. Båda avdelningarna går ut minst en gång varje dag och här ute kan alla leka tillsammans, stora som små. Vi tar vara på det viktiga dagsljuset utomhus och att barnen ska få lära sig genom motoriken i en lockande miljö. Vår inne- och utemiljö kompletterar varandra väl.