Välkommen till Kronan!

På Kronan går 12 barn mellan 1-3 år. Stor vikt och fokus läggs vid rutiner och trygghet där anknytning och mötet med det lilla barnet är det som prioriteras. Vi arbetar för att barnen ska bli självständiga och lära sig färdigheter som underlättar för dem i vardagen. Det kan t.ex. vara att lära sig klä på sig själva, klara av måltidens alla moment eller att sköta hygienen på ett lustfyllt sätt, allt med stöd från montessoriutbildade pedagoger.

Anpassat efter det lilla barnet

Vi utgår från det lilla barnet behov och vi följer ”Läroplan för förskolan, Lpfö18”, samt ”De yngsta barnens egen läroplan, Lpfö 18” utifrån 1-3 åringars behov och perspektiv.
På Kronan går 12 barn och hela avdelningen är anpassad efter just det lilla barnet.

Språk och kommunikation

Kronans mål är att barnen skall utveckla sitt språk och vi arbetar mycket med TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation). För de yngsta barnen är det viktigt att få möjlighet att träna grovmotoriken, där vi pedagoger använder oss av barnens nyfikenhet och upptäckarglädje. Vi förändrar och anpassar avdelningen efter intresse och behov, med stora möjligheter till rörelse och motorikträning. De yngsta barnen utvecklas genom rörelse och språklig träning genom våra mysiga samlingar med varierande innehåll såsom lekar, sånger, sagopåsar och mycket rim och ramsor!

Kreativitet

Miljön på Kronan är förberedd för att ge stora möjligheter till att utveckla kreativitet. Barnen ges möjlighet till olika skapande verksamhet. Att måla, skapa och få arbeta med sina händer är viktigt för det lilla barnets utveckling. Vi arbetar medvetet med lek och utveckling utifrån barnets förmåga och behov. I en trygg miljö får det lilla barnet stora möjligheter att skapa relationer med de andra barnen och oss pedagoger.

Inne och ute

Vi anpassar dagarnas aktiviteter efter barnen både utomhus och inomhus varje dag. Vissa dagar tar vi en tur till skogen eller lekplatsen som ligger på promenadavstånd från förskolan, vilket är väldigt spännande för små upptäckare att utforska.

Teman

Vi jobbar med årsbaserade teman utifrån vad barnen tycker är spännande och intressant. Temat väver vi in i vardagen och de olika projekt som vi jobbar med enligt läroplanen. Vi har också möjlighet att ibland promenera till lekplats eller in till staden Alingsås, för att uppleva närmiljön med broar, bussar, tåg och annat som staden Alingsås kan erbjuda och som knyter an till ett tema som barnen visar intresse för!

Montessori för små barn

Montessoripedagogiken handlar mycket om vårt förhållningssätt till barnen och att miljön är anpassad utifrån barnens ålder och storlek i form av bord, stolar, hyllor mm. På Kronan arbetar vi med Montessorimateriel som speciellt är anpassat efter mindre barn. Allt eftersom barnet blir äldre på Kronan, kan det också arbeta mer med materiel som barnet senare känner igen och möter på Spirans avdelning.