Appen Tyra

Förskoleappen Tyra används dagligen som en plattform för information och kommunikation mellan hemmet och förskolan. De funktioner som finns i appen är bland annat närvaro/frånvaro, blogg, lärlogg, barnets schema, kalendarium samt en möjlighet att skicka meddelanden till personalen. 

När barnet kommer på morgonen registrerar personalen detta i appen, och de registrerar även när barnet blir hämtat på eftermiddagen. I bloggen läggs det upp bilder och text om vad barnen har gjort under dagen. Här brukar även vår egen kock lägga upp information om vilken dagens lunch har varit. I lärloggen publiceras individuellt material kring vad respektive barn har gjort, och aktiviteterna kopplas även till läroplanen. Under ”händelser” (kalendarium) publiceras relevant information om t ex utflykter, föräldramöten och andra aktiviteter. I Tyra finns även fliken ”dokument”, där man hittar information om städning och föräldramedverkan, arbetsgrupper, protokoll från styrelsemöten med mera. Under fliken ”kontakter” finns telefonnummer till respektive avdelning. 

Barnets schema läggs enkelt upp av föräldrarna, och ska vara inlagt senast två veckor i förväg för att förskolans bemanning och aktiviteter ska kunna anpassas. Blir barnet sjukt är det också i appen som man anmäler frånvaro samt friskanmälan. Under ”anteckningar” kan vårdnadshavare kommunicera med personalen både angående saker som händer under dagen och rörande mer övergripande frågor, t ex bokning av tid för utvecklingssamtal.

Tyra är GDPR-anpassad, för mer information se www.tyra.io/sv/