Att gå på en Montessoriförskola

Montessoriförskolan erbjuder en spännande och stimulerande miljö. Kommer du på besök till en montessoriförskola kan du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet som råder. Jämfört med vanlig traditionell förskolepedagogik så brukar man säga att barn som går i en montessoriförskola/klass erbjuds större möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Genom att undervisningen sker i åldersblandade grupper/klasser får barnet möjlighet att själv välja och att ta till sig de kunskaper som för tillfället intresserar barnet.

Under lärarens/pedagogens ledning stärks barnets förmåga att själv planera och det är barnet själv som styr över sin kunskapsinhämtning. Varje dag erbjuds barnen ett arbetspass under ca 2,5 timme och som ska vara sammanhängande och utan större avbrott, för att ge största möjlighet för koncentrerat arbete. En grundsten i Montessoripedagogiken är ett lärande som stödjer utvecklingen av självständiga människor som är engagerade i sina egna liv.

Här kan du få uppleva barn som bakar, putsar skor, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar. Men här träffar du också barn, som med hjälp av pärlor i olika färger, träkuber och stavar eller annan anpassad materiel, som sätter sig in i matematikens grunder.

Kanske förvånar det dig att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna som bitar. Eller att en 4-åring med största iver tränar sig i konsten att skriva. Och kanske tycker du att det är förbryllande att en 5-åring pratar om trianglar, cirklar och parallellogram som det mest självklara ting. Montessoriförskolan rymmer mängder av spännande saker. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på sina många nyfikna frågor. Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan låta dem fritt experimentera, känna sig fram och öva inom olika områden, har man undanröjt alla de hinder som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling.

Så vad du ser i montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer, när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror. Och att barn måste få stimulans inom alla områden för att kunna utveckla hela sin personlighet.