Välkommen till Montessoriförskolan Asplyckan!


Montessoriförskolan Asplyckan är en av fyra montessoriförskolor i Alingsås och är centralt belägen, både med närhet till centrum och stationen, men också till naturen i området kring Kullingsberg. Den startades 1985 och har sedan dess drivits genom en föräldraförening, som en fristående icke vinstdrivande verksamhet. Förskolan består av två avdelningar: Kronan och Spiran.

Våra avdelningar

På Asplyckan har vi två avdelningar: Kronan och Spiran. På Kronan går 12 barn mellan 1-3 år, och på Spiran går 23 barn mellan 3-6 år.

Köket

I köket arbetar Asplyckans egen kock, all mat som erbjuds barnen lagas på plats från grunden. För en mer hållbar jord strävar vi efter att i så hög mån som möjligt planera förskolans matsedel efter säsong. Kökets råvaror består till stor del av ekologiska råvaror som köps in från lokala producenter.

Montessoripedagogiken

Maria Montessori (1870-1952) gjorde noggranna observationer av barns utveckling, vilket ligger till grund för montessoripedagogiken.

Appen Tyra

Asplyckan använder sig av förskoleappen Tyra för smidig information och kommunikation mellan vårdnadshavare och förskolepersonal.

Föräldraföreningen

Genom öppenhet, respekt och engagemang driver våra engagerade föräldrar vår fantastiska förskola! Verksamheten styrs av en styrelse, som även är huvudman, och består av föräldrar.