Om Maria Montessori

Mycket finns skrivet om Maria Montessori (1870–1952). Hon var bland mycket annat, Italiens första kvinnliga läkare. Det finns många vackra citat som Maria Montessori ska ha uttryckt.

”Jag uppfann inte en pedagogik. Jag gav bara några barn en chans att leva.”

”Jag har studerat barnen, jag har tagit emot vad de givit mig, formulerat det och det är detta som kallas montessoripedagogiken.”

”Världen börjar med barnen.”

I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt svaga och socialt missgynnade barn och 1907 började hon arbeta på daghem kallat ”Casa dei Bambini” i San Lorenzos slumkvarter i Rom. Maria Montessori blev snart övertygad om att barnens problem mer var av pedagogisk än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans.

Successivt utvecklades pedagogiska metoder för att hjälpa barnen, och detta lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande. Maria Montessori frågade sig då, om inte hennes idéer också skulle kunna fungera minst lika väl på helt friska barn.

Montessoripedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling och där arbetsmetoderna och förhållningssättet växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen. Detta arbete görs på samma sätt även av dagens montessoripedagoger.

Pedagogiken grundar sig också på en klar uppfattning om målet för uppfostran, där en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden skapades som ett begrepp som benämns som ”Den kosmiska planen”. Pedagogiken är därigenom även en form av fredsfostran och Maria Montessori nominerades tre gånger till Nobels fredspris, åren 1949, 1950 och 1951. Dock erhöll Maria Montessori aldrig ett fredspris och dog i Holland 1952, där hon ligger begravd i Noordwijk, numera Nederländerna.